Épület energetikai korszerűsítés

Az elkészült energetikai vizsgálatok figyelembe vételével az épület energetikai korszerűsítéséhez szükséges műszaki tartalom összeállítása. Külső homlokzat szigetelés Sakret homlokzati rendszerrel. Külső homlokzati nyílászárók cseréje (közösségi és lakások nyílászárói). Fűtés korszerűsítés. Pince födém szigetelése. Lapos tető víz és hőszigetelése.      

Műszaki bonyolítói feladatok

Az társasház pénzügyi helyzetének vizsgálata. Az épület energetikai beruházások bekerülési költség maximumának meghatározása a tapasztalati tények figyelembe vételével. Vállalkozói tendereztetések lebonyolítása, kiértékelése. Közgyűlés összehívásának koordinálása, határozati javaslatok megtétele, a beruházás kivitelezőjének a kiválasztása ( társasházi szakjogász bevonásával). Hatósági engedélyek meglétének és betartásának ellenőrzése. Műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása.

Műszaki ellenőri faladatok ellátása

A beruházás kivitelezésével kapcsolatos mérnöki tevékenységek: Az építési, kivitelezési munkálatok szakszerűségének ellenőrzése.  A vonatkozó jogszabályok környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok betartatása. Az elvégzett munka szerződésszerű mennyiségének és minőségének ellenőrzése. A munkavédelmi előírások betartásának megkövetelése. Ellenőrzi az előírások szerinti minőségi tanúsítványokat, műbizonylatokat. 

Mérnöki szakéretői feladatok ellátása

Épületek állapotának felmérése, dokumentálása. Szakértői műszaki leírásban javaslat tétel a felújítás, korszerűsítés módjáról lehetőségeiről. Az épület, helyreállításához, felújításához, szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációjának elkészítése. A helyszíni szemlék alapján tájékoztatja Megrendelőt a kivitelezés menetéről és minőségéről.

Épületszerviz

Cégünk által lebonyolított Társasházak épület szervízelése, a garanciális időn túl is. A közös képviselők vagy a lakók által bejelentett hibák kivizsgálása, feltárása. A feltárt hiba, (hibák) javítás módjának szakszerű meghatározása. A vonatkozó költségek kalkulációja. A javítási munkák ütemezése, a lakói igények maximális figyelembe vételével. Az elvégzett javítási munkákra garancia vállalással.     

 

Épület energetikai vizsgálatok

Az épület energetikai állapotának felmérése, helyszíni szemle alapján. A rendelkezésre álló tervdokumentáció ellenőrzése. ( a valóság megegyezik a tervezett állapottal). Az épület határoló szerkezeteinek beazonosítása. A gépészeti rendszerek ellenőrzése, azonosítása. Hő kamerás felvételek készítése kiértékelése. Az adatok alapján az épület energetikai tanúsításának elkészítése. Javaslat tétel a korszerűsítés műszaki leírásához.      

Épület energetikai tanúsítás készítés:


Energetikai vizsgálatok

Budapest XI. ker Tétényi út. 25-27

Elvégzett korszerűsités:

2011 évben
o Fűtéskorszerűsítés
o Strangszabályozás
  Kivitelezési idő 4 hét

2012 évben
o Homlokzati hőszigetelés
( 10 cm)
o Közösségi nyílászáró csere
o Részleges nyílászáró csere
 Kivitelezési idő 11 hét

2011 azonos időszak figyelembevételével felhasznált energia mennyiség 696 GJ.
A Tárgyévben elvégzett fűtéskorszerűsítés után, a bázismennyiséghez viszonyítva
elért energia megtakarítás 22%.

2011 és 2012 év azonos időszak átlagát figyelembe véve a felhasznált energia mennyiség 487 GJ.
A 2011.-évben és 2012 évben elvégzett fűtéskorszerűsítés, vízhálózat felújítás, homlokzati
hőszigetelés 10 cm .-es rendszerrel , közösségi nyílászáró csere, valamint részleges lakás
nyílászáró csere után a bázismennyiséghez viszonyítva elért energia megtakarítás 45%.

images

Épület energetikai tanúsítás készítés:

- Helyszíni épületfelmérés,

- Építési idő beazonosítása,

- Meglévő tervek ellenőrzése ( amennyiben rendelkezésre áll);

- Szerkezetek rétegfelépítésének azonosítása;

- Műszeres mérések elvégzése, ( hő kamerás vizsgálat alapján);

 Épületgépészeti rendszerek felmérése:

- Kazánok,

- Szivattyúk,

- Beszabályozó szelepek,

- Hő leadók, radiátorok,  

- Vezérélések, 

images

Hő kamerás vizsgálat

Javasolt a hő kamerás vizsgálat:

a falak-, födémek-, nyílászárók felújításának, cseréjének, szigetelésének megkezdése előtt.

A hő kamerás vizsgálat rámutat az épület gyenge pontjaira,

és ezáltal pontosan megtervezhető az optimális szigetelés használata.

images